Sprekers

Plenaire voordracht

THEMA 1: BEWEGEN ALS WERK 

THEMA 2: BEWEGEN OP HET WERK


THEMA 3: BEWEGEN NAAR HET WERK  

Prof. dr. Romain Meeusen

Vakgroep Kinesitherapie, Menselijke Fysiologie en Anatomie (VUB)

"Het onderzoek van Romain Meeusen richt zich op 'Exercise and the Brain in Health & Disease', waarbij de interactie van lichamelijke inspanning op neurochemie en neurofysiologie wordt bestudeerd."

Prof. dr. Els Clays 

Vakgroep Maatschappelijke Gezondheidkunde (UGENT)

"Het onderzoek van Els Clays richt zich op werkgerelateerde gezondheid met bijzondere aandacht voor fysieke en psychosociale belasting, cardiovasculaire preventie en ziektemanagement."

dr. Lennert Goossens 

Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen (UGENT)

"Het onderzoeksproject van Lennert Goossens focust op het opstellen van specifieke richtlijnen voor gestructureerde preventie van musculoskeletale sportletsels."

Bart Dijckmans

Stafmedewerker bij het Vlaams Instituut voor Gezondheids-promotie en Ziektepreventie (VIGeZ) 

"Bart Dijckmans is stafmedewerker Gezond Werken in het Vlaams expertisecentrum voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie."

dr. Katrien De Cocker

Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen (UGENT)

"Het onderzoek van Katrien De Cocker richt zich op de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van interventies ter promotie van gezonde gedragingen (meer fysieke activiteit en minder sedentair gedrag) bij volwassenen."

Sarah Stockman

Stad Gent 

"Sarah stockman is projectleider voor het bedrijfsvervoerplan woon-werkverkeer van de Stad Gent."

dr. Lieze Mertens

Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen (UGENT)

"Het onderzoek van Lieze Mertens focust op de relatie tussen de fysieke omgeving en actief transport bij volwassenen aan de hand van experimenten met gemanipuleerde foto's."